Bekendmaking afdeling Rijbewijzen van het KPS


Alleen personen die in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs mogen hier te lande een internationaal rijbewijs aanvragen. Dat internationaal rijbewijs is alleen buiten Suriname geldig.

De stukken die overlegt moeten worden ter verkrijging van dat rijbewijs zijn :

  • 1 plakzegel van Srd 1,-. of meer.
  • Een geldig Surinaams rijbewijs.
  • 1 kopie van het geldig Surinaams rijbewijs.
  • 1 pasfoto.
  • Een stortingsbewijs van Srd 75,-.
  • Indiening geschiedt tenminste 2 weken voor vertrek (indien men een week voor vertrek indient, moet men een kopie van de vliegticket overleggen.)

Let wel! Per ingaande maandag 07 oktober zal een ieder die aanvraag doet voor een internationaal rijbewijs Srd 150,- betalen voor administratieve- en afhandelingskosten. De politie vraagt u met het bovenstaande rekening te houden.

Travel Laws & Regulations News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

January 17, 2020
Straatnaam en huisnummer belangrijk bij verkiezingen

Bij de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heerst er elke dag een enorme bedrijvigheid.

January 16, 2020
Compost productie te Tamansarie verloopt vlot
in News

Het project “Strengthening of Citrus Production” welke wordt uigevoerd met financiering van de International Development Bank (IDB) is in volle gang. Dit project met als doel het verhogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname, wordt uit

January 16, 2020
The Battle For Suriname’s Oil Is About To Begin

The discovery of a significant oil field off the coast of Suriname has grabbed headlines in the past few weeks.

January 16, 2020
Project: De zeilhaven van de Cottica-rivier

Mijn huidige praktijk als kunstenaar en filmmaker richt zich op het potentieel van zeilnavigatie. Ik zie zeilnavigatie als een creatieve oefening. Mijn doel is meestal het verbinden van vroegere, huidige en toekomstige oceaanmigratie.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'