Bijdrage alle actoren nodig bij overwinnen HIV-strijd


De HIV/AIDS epidemie in de wereld/Suriname zal alleen door sterkere betrokkenheid, ondersteuning en erkenning van de rol van van lokale gemeenschappen/ gemeenschapsorganisaties in de strijd tegen hiv, overwonnen worden.

Dit jaar is het 31 jaar geleden dat wij in de wereld, maar ook in Suriname, Wereld AIDS Dag gedenken. Door de beschikbaarheid van hiv remmende medicatie, ook in Suriname, is het al meer dan 20 jaren zo dat personen die door hiv geïnfecteerd zijn door hiv remmers niet voortijdig aan hiv/AIDS hoeven te overlijden.

Het advies het Ministerie van Volksgezondheid is dat elke seksueel actieve persoon op de hoogte is van zijn/haar hiv status. Wie zijn status kent, kan ervoor zorgen hiv negatief te blijven door veilig seksueel gedrag te continueren (gebruik condooms bij elke partner van wie je de status niet kent, vaste partner). Voorkomen blijft beter voor de algemene gezondheid, dan leven met remmers.

Voor degenen die te weten komen dat ze hiv geïnfecteerd zijn is behandeling mogelijk en kan erger voorkomen worden. Behandeling van hiv wordt tegenwoordig gestart zo snel als mogelijk nadat bekend is dat een persoon hiv geïnfecteerd is. Er wordt niet meer gewacht totdat een persoon klachten van hiv/AIDS ontwikkelt. Dit is bekend als ‘Treat All’ en is bewezen voor de patiënt zelf het beste. Voor behandeling van hiv kan men zich bij zijn huisarts melden, die samen met u zal nagaan wat voor u het beste is: doorverwijzing naar een infectioloog, danwel behandeling via de huisarts zelf.

Helaas gebeurt het ook nog dat personen die met hiv leven zo bang zijn om door de gemeenschap, familie, vrienden, collega’s uitgesloten te worden dat zij de stap naar behandeling niet nemen, hiv remmers weigeren en dan uiteindelijk wel voortijdig aan de gevolgen van hiv overlijden. Gezien bewezen is dat dit met remmers te voorkomen is, is het  zeer schrijnend dat er anno 2019-2020 nog personen hierdoor voortijdig aan AIDS overlijden.

Het voordeel van behandeling van personen die met hiv leven reikt verder dan de persoon zelf. Elke persoon waar het hiv virus succesvol onderdrukt is, kan de infectie niet meer/veel moeilijker overdragen aan zijn/haar seksuele contacten. Dit is een belangrijke reden voor de afname van nieuwe hiv infecties in Suriname en de rest van de wereld.

Naar schatting leeft 1,5 procent van volwassenen in Suriname leeft met hiv, waarvan 1/3 deel van deze personen dat nog niet van zichzelf weet.

Om de hiv epidemie verder terug te dringen en uiteindelijk hiv als volksgezondheidsprobleem te elimineren in 2030 wordt ernaar gestreefd dat  in 2020 minstens 90 procent van personen die met hiv leeft zijn status kent, minstens 90 procent van deze personen ook in hiv zorg is en hiv remmers ontvangt en dat vervolgens minstens 90 procent van deze personen langdurig met succes behandeld wordt. In 2030 wordt gestreefd naar 95-95-95.

Stigma en Discriminatie
Helaas zijn stigma en discriminatie tegen hiv nu 20 plus jaren nadat hiv succesvol behandeld kan worden nog steeds de belangrijkste barrières in het verder terugdringen van de hiv epidemie. Werkgevers die een negatieve hiv test als voorwaarde stellen voor indienstname overtreden de ILO HIV en AIDS conventie van 2010. De Overheid, het Ministerie van Arbeid, heeft wetgeving voorbereid en bij de Nationale Assemblee ingediend die gelijke arbeidsrechten voor een ieder in Suriname zal moeten garanderen.

Het thema van WAD 2019 is ‘communities make the difference’
Middels deze spreekt het Ministerie van Volksgezondheid haar erkentelijkheid uit aan alle organisaties die zich in het verleden hebben ingezet of zich nu nog inzetten om de 90-90-90 hiv doelen in Suriname te helpen behalen.

Lokale gemeenschappen hebben vanaf het begin van de hiv epidemie een belangrijke rol gespeeld bij het brengen van positieve veranderingen voor degenen die zelf met hiv leven en hun naasten. De kracht van lokale gemeenschaps-organisaties is hun toegang tot brede lagen van de samenleving, waar zij een essentiële rol spelen in de preventie van hiv onder sleutel groepen in de samenleving en verbetering brengen in de kwaliteit van leven van personen die met hiv leven.

Het Ministerie van Volksgezondheid is ervan overtuigd dat eliminatie van hiv in Suriname met inzet van alle terzake betrokkenen , naar het gezegde ‘It takes a village to raise a child’, mogelijk zal zijn. Daarbij  ziet zij een sleutelrol toebedeelt aan lokale gemeenschappen en organisaties.

Health & Fitness News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

December 13, 2019
LVV participeert aan Mini Agro Beurs Staatsolie NV in Saramacca

De onderdirectoraten Veeteelt, Landbouw en Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hadden deelgenomen aan de Mini Agro Beurs van Staatsolie NV, te Groningen in het district Saramacca.

December 13, 2019
Jairzinho Rozenstruik vs Francis Ngannou ontmoeten elkaar op UFC Columbus

De terugkeer van de UFC naar Ohio wordt afgesloten door een groot hoofdevenement.

By ESPN / UFC
December 13, 2019
Arbeider verongelukt

De 32-jarige betonfabrieksarbeider Guillermo, Adraai overleed op woensdagmiddag 11 december op zijn werkplaats te Welgedacht-C nadat hij terecht kwam in een betonmixer.

December 13, 2019
Twee verkeersdoden te betreuren vandaag

De 19-jarige autobestuurster Zydell, Weigle is vanmorgen, donderdag 12 december, na een verkeersongeval op de Anton Dragtenweg overleden ten gevolge van opgelopen letsels.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'