Controle eethuizen 'Weg naar zee' en Welgelegen gestart


Op dinsdag 18 februari jl. is er een aanvang gemaakt met de controle op eethuizen in de ressorten Weg naar Zee en Welgelegen.

Ook in deze twee ressorten zijn de bestuursambtenaren gestuit op enkele onhygienische eethuizen. Zowel in het ressort Weg naar Zee als in het ressort Welgelegen is men terstond overgegaan tot sluiting van twee onhygienische zaken.

De vergunninghouders moeten zich aanmelden op het districtscommissariaat. Een pluimpje voor ondernemers die hun zaak netjes houden en op tijd schoonmaken.

Health & Fitness News Laws & Regulations

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

March 31, 2020
Directie AZP en ABPLAZ bereiken overeenkomst
Directie AZP en ABPLAZ bereiken overeenkomst

De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en de Algemene Bond van Personeel in dienst van het AZP (ABPLAZ) hebben in goed overleg de zorgpunten besproken.

March 30, 2020
Overste Veira herhaalt gezamenlijke verantwoordelijkheid
Overste Veira herhaalt gezamenlijke verantwoordelijkheid

Luitenant-kolonel Daniella Veira heeft wederom de gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukt in de strijd tegen verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus.

March 30, 2020
De politie zal hard optreden tegen “lockdown” overtreders
De politie zal hard optreden tegen “lockdown” overtreders

De afgelopen nacht zijn er incidenten geweest waarbij burgers die zich zonder noodzaak, op of langs de openbare wegen bevonden weigerachtig waren om het bevel van de politie op te volgen.

March 30, 2020
COVID-19 quarantaine meter nu op 569
COVID-19 quarantaine meter nu op 569

Volgens de website van COVID-19.SR is de stand van de personen in quarantaine nu op ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'