De omstreden Rij- en voertuigenbelasting RVB staat weer volop in de belangstelling


De regering heeft besloten om de wet Rij- en Voertuigenbelasting, die officieel op 1 januari 2019 is ingegaan, te herzien. De regering geeft, ondanks eerdere opmerkingen van STREI!, nu wel toe, dat de wet volgens de huidige bepalingen niet uitvoerbaar is.

En ook het lachwekkende aandeel van 10% dat aan de wegen zou worden besteed, kwam niet bepaald geloofwaardig over bij de gemeenschap. Vanaf de invoering van deze wet heeft STREI! er voor gewaarschuwd, dat deze wet bijzonder onrechtvaardig is en dat de in geldnood verkerende regering Bouterse-Adhin via bezuinigingen, productie- en exportverhoging en het nalaten van showprojecten, inkomsten zou moeten genereren.

Een groot aantal mensen stond in maart 2019 in de rij om op het laatste moment de tax alsnog te betalen. Dit, nadat hen angst was ingeboezemd via een zogenaamd fake social mediabericht waarbij aangegeven werd dat men als boete 5 maal het originele bedrag zou moeten betalen. STREI! heeft via Facebook geld ingezameld om een rechtszaak aan te spannen tegen deze RVB-wet. Anand Biharie van Stichting CPAS heeft de zaak bij de rechter gemotiveerd. De uitspraak van de rechtbank op 28 maart was, dat zij zich wel bevoegd achtte deze wet te toetsen, maar dat het belang van de burgers (hun mensenrechten) niet voldoende waren aangetast om in hun voordeel te vonnissen. Er is vervolgens hoger beroep aangetekend, en dat loopt nog steeds. Als STREI! regeerverantwoordelijkheid verkrijgt zal deze wet linea recta naar de prullenbak worden verwezen.

Rond eind februari 2019 zijn veel personen, rechtsgeleerden en andere in de media verschenen over de zaak die tegen deze RVB is aangespannen. STREI! heeft de mensen gemobiliseerd via een social mediacampagne, waarin zij de burgers opriep om niet te betalen en dit middels een invulformulier kenbaar te maken. Over het gehele land hebben personen zich beschikbaar gesteld om deze formulieren te ontvangen. Deze inleverpunten zijn via Facebook bekendgemaakt. In totaal hebben ruim 20.000 Surinamers gehoor gegeven aan de oproep van STREI! Maar er zijn er zo veel méér die de RVB niet hebben betaald. De formulieren zijn geteld en op 13 mei 2019 naar de belastingdienst gebracht, omdat dit de instantie is, die de uitvoering van deze wet onder haar beheer heeft.

De meeste oppositiepartijen hebben STREI! niet ondersteund in deze rechtszaak, maar waren er wel als de kippen bij toen ze het succes van de formulierenactie zagen, om te verklaren dat zij, als ze na 2020 in het machtscentrum komen, deze belasting zullen intrekken. Parlementariër Jogi was vorige week de eerste die daartoe weer opriep (ondanks dat bij monde van de heer Gajadien vorig jaar ook commentaar geuit is op de rechtszaak).

Een probleem in verband met deze wet lijkt opgelost. In het bericht van de overheid is gesteld dat niet de aanvankelijke 10%, maar na de wetswijziging een ‘groter deel’ zal gaan naar wegreparaties. Hebben we daar enige garantie op? Laat OW dan nú aantonen wat er gebeurd is met de 52 miljoen die volgens minister Hoefdraad is opgehaald voor een adequaat wegennet. Voor de zoveelste keer missen we hier transparant beleid en openbaarheid van bestuur, en mogen we dus betwijfelen of hierover ook maar enig geloofwaardig document geproduceerd kan worden.

De coalitiepartij lijkt erg zeker van de verkiezingsoverwinning door te stellen dat per januari 2021 de wet zijn permanente intreding zal doen, en de oplossing ligt in de wijziging door het ‘aanpassen aan de maatschappelijke realiteit’. We weten inmiddels dat het met haastige spoed doorvoeren van een wet geen probleem is voor deze coalitie, vandaar dat er ook heel wat mazen in deze wet zaten. Dat er nu zoveel tijd moet gaan over de aanpassing kan maar tot een conclusie leiden: de regering zal de wet niet doorvoeren vóór de verkiezingen, omdat ze bang is dat het haar stemmen zal kosten.
Tijdens een persconferentie in mei 2019 sprak de president zijn afkeuring uit over mensen die de zaken met betrekking tot de RVB anders over proberen te brengen. ‘Als verantwoorde burgers zouden we de gemeenschap juist erop moeten wijzen dat zij belasting moeten betalen.’ Mag STREI! de president er dan alsnog op wijzen dat de regering rekenschap verschuldigd is aan het volk? En dat zij een transparant beleid dient te voeren?

Zolang dat niet het geval is, zal STREI! blijven strijden tegen zaken waar de regeerders geen verantwoording over willen afleggen. In het bericht van de overheid staat dat de wet niet is doorgevoerd vanwege interpretatieverschillen. Dat betwijfelen we ten zeerste. Het is vanwege de vele protesten vanuit de gemeenschap. En die strijd zullen we blijven voeren zolang de rechtszaak in hoger beroep dient.

STREI! zal de burgers van Suriname in deze blijven ondersteunen!

Political Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 26, 2020
Onkruid beheersing bij kool aanplant

Op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV aan de Letitia Vriesdelaan bevinden zich ook plantenkassen. In deze plantenkassen worden verschillende soorten groentegewassen geteeld. In één van de kassen zijn er ...

February 26, 2020
Bekendmaking: Holi dag

Dit jaar valt de Holi dag op Dinsdag 10 maart 2020. Deze dag is gelijkgesteld met de zondag.

February 26, 2020
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden.

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'