Delegatie RO rondt missie in Frans-Guyana af


Een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) bestaande uit minister Edgar Dikan, Rildo Aserie (Chef d’Bureau Min RO), Andre Pinas (hoofdafdeling Waterschappen), August Lila (directeur Overliggend Waterschap – Multipurpose Corantijn Project, OWMCP) heeft haar missie volbracht.

De groep die in Frans-Guyana heeft deelgenomen aan een tweedaagse conferentie in het kader van waterbeheer, vertrok op maandag 25 november. Naast de conferentie is er ook geparticipeerd in twee veldbezoeken. De delegatie wordt op vrijdag 29 november in Suriname terugverwacht.

Minister Edgar Dikan sprak de conferentie waaraan vertegenwoordigers van verschillende landen participeerden toe. De conferentie is onderdeel van het Bureau Plateau project dat voortvloeit uit het Integraal Amazone Samenwerkingsprogramma. De bewindsman voerde in zijn toespraak aan dat Suriname voor 93 % bedekt is met bos en bekend staat als het groenste land ter wereld. De Regering heeft een milieu traject ingezet door het benoemen van een raadsadviseur voor milieu aangelegenheden. De minister vertelde dat zijn ministerie vanwege het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP), ook betrokken is bij het waterbeheer van de rijst producerende gebieden in Suriname.

De Anton De Kom Universiteit van Suriname, die als middelpunt van dit project fungeert via Suriname Water Resources Information System (SWRIS), wordt ondersteund door verschillende instellingen zoals het ministerie van Openbare werken, de Meteorologische dienst, Surinaamse Waterleiding Maatschappij, Maritieme Autoriteit van Suriname en OWMCP. Deze brede deelname uit Suriname geeft aan hoe belangrijk water en waterbeheer is voor Suriname. Een regionale aanpak is daarom erg belangrijk voor de minister, vooral voor de landen op het Guyana-schild.

De minister zei ook dat gelet op de reikwijdte van belanghebbende organisaties er geen twijfel over bestaat dat de conferentie in de toekomst de nodige draagvlak zal krijgen. Volgens de bewindsman staat waterbeheer nationaal en internationaal voor enorme uitdagingen. Klimaatverandering, een snelgroeiende bevolking en economische ontwikkelingen oefenen een grote druk uit op het watersysteem. De overheid speelt een centrale rol als het gaat om het beheer van natuurlijke watersystemen, die voor verschillende doeleinden worden gebruikt en de veiligheid van bewoners tegen onder andere overstromingen.

General News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 26, 2020
Bekendmaking: Holi dag

Dit jaar valt de Holi dag op Dinsdag 10 maart 2020. Deze dag is gelijkgesteld met de zondag.

February 26, 2020
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden.

February 26, 2020
Onkruid beheersing bij kool aanplant

Op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV aan de Letitia Vriesdelaan bevinden zich ook plantenkassen. In deze plantenkassen worden verschillende soorten groentegewassen geteeld. In één van de kassen zijn er ...

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'