Diakonessenhuis maakt hospicezorg toegankelijker


Het Diakonessenhuis en zorgverzekeraar Assuria hebben een overeenkomst gesloten, waarmee ook palliatieve zorg in het verzekeringspakket is opgenomen. Hierdoor is hospice-zorg voor elke terminaal zieke patiënt toegankelijker geworden.

“Vroeger moesten de mensen alles zelf betalen, maar nu wordt dat gedekt door de verzekering”, zegt Clyde Cairo, directeur van het Diakonesssenhuis. Assuria is de eerste verzekeringsmaatschappij die zo een overeenkomst met het ziekenhuis heeft getekend. Intussen wordt overleg gevoerd met andere zorgverzekeraars waaronder het Staatsziekenfonds om dit voorbeeld te volgen.

Ruth Mangroe, verpleegkundig directeur van het ziekenhuis, legt uit dat de visie om palliatieve zorg een betere vorm te geven enkele jaren geleden vorm kreeg door middel van een twinning-samenwerking met stichting Surizorg en Covab. Toen ontstond het plan voor een hospice.

Met donaties van voornamelijk particulieren in binnen- en buitenland werd op het terrein van het ziekenhuis een hospice gebouwd met vier geriefelijk ingerichte kamers. Het gebouw heeft ruim 120.000 US dollar gekost, inventaris en inrichting niet meegerekend. De exploitatie staat los van het beddenhuis, maar valt wel onder beheer van het Diakonesssenhuis.

“De hospice is een plek waar mensen in de laatste levensfase kunnen verblijven en daar nog kwalitatieve zorg kunnen ontvangen, waarbij ook hun familie aanwezig kan zijn. Dus echt zorg in een thuisomgeving in de laatste fase van het leven”, zegt Mangroe.

Ze voegt eraan toe dat op een zaal in een ziekenhuis dat moeilijker gaat omdat meerdere patiënten in één kamer worden verzorgd en verpleegd. “Het is dus moeilijker om die vorm van zorg te ontvangen waarbij je nog lekker met familieleden bezig kan zijn en dingen kan bespreken die je op het laatst nog wil bespreken. In het hospice kan dat natuurlijk wel.”

De thuissituatie wordt verplaatst naar de hospice waar ook gekookt wordt en andere leuke activiteiten met de bewoner kunnen worden ontplooid. Ook wenszorg wordt geboden. Mocht de bewoner nog een speciale wens hebben wordt er alles aan gedaan om die te vervullen.

De zorg wordt verleend door deskundig opgeleide verpleegkundigen en vrijwilligers die speciaal getraind zijn in de omgang met mensen in de terminale fase van hun leven. In de hospice wordt ook geestelijke zorg geboden aan zowel de bewoners als familieleden die daartoe behoefte hebben.

Mangroe benadrukt dat deze kwalitatief betere zorg niet aanmerkelijk duurder is dan in een ziekenhuis. “Het is in vergelijking een luxe eersteklasse kamer met alle privileges daarbij, maar we gaan ervan uit dat de persoon in de laatste levensfase ook kwalitatieve zorg mag genieten. Sterven is een deel van het leven en juist in de laatste levensfase is het belangrijk om goede zorg te geven in een prettige omgeving”, aldus Mangroe.

Zorgmanager Jane Graanoogst-Burleson legt uit dat er contact is gelegd met huisartsen, uitvaartbedrijven en andere personen en instanties, zodat alles wat te maken heeft met de laatste levensdagen van de bewoner zo soepel mogelijk verloopt.

Belangrijk is daarbij dat goed aan de bewoner wordt uitgelegd dat wanneer het moment van sterven is aangebroken er geen reanimatie zal plaatsvinden. Dat is ook het geval bij terminaal zieke personen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. “Voor de hospice geldt hetzelfde. Alleen maak je daar goede afspraken over”, zegt Graanoogst-Burleson.

Health & Fitness News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

September 16, 2019
Chinese ambassadeur Liu Quan doet schenking aan Alliance
in News

De Chinese ambassadeur in Suriname, Z.E. Liu Quan, vergezeld van zijn Commercial Counselor Chen Zongwei, ging op uitnodiging van minister Rabin Parmessar mee op diens werkbezoek aan plantage Alliance.

September 16, 2019
Uitreiking schoolpakketten in Coronie

Op zaterdag 14 september 2019 werden in het kader van het Sustainable Development Goals(SDG), 350 schoolpakketten uitgereikt aan schoolkinderen van Coronie in het Culureel Centrum Coronie (C.C.C. ).

September 16, 2019
Minister Misiekaba bezoekt dorpen Boven-Suriname

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), André Misiekaba, is gestart met een 4-daagse missie in Boven-Suriname. Deze missie is per zaterdag 14 september 2019 gestart.

September 16, 2019
Bekendmaking EBS (17 sept 2019)

Bestemd voor de gebruikers wonende in het district NICKERIE.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'