Het belang van de Arawarasluis te Nickerie


De Wayambo- en de Boven Nickerie-rivier worden door de Arawarasluis met elkaar verbonden. Al enige tijd is de sluis defect met als gevolg dat een groot deel van het water niet naar de Nickerie-rivier stroomt maar naar de Coppenamerivier.

Hierdoor is de hoeveelheid water in de Nickerie-rivier aanzienlijk minder. Bij droogte en bij eb draaien de Wakay-pompen minder uren en kan het beschikbaar water de Middenstandspolder niet bereiken met alle gevolgen van dien.

De Presidentiële Commissie heeft op verzoek van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) gevraagd om het probleem van de Arawarasluis terstond ter hand te nemen. Er is een besluit genomen dat het ministerie van OWT&C een openbare aanbesteding houdt voor herstel van de sluis. De voorbereidingen hiertoe zijn in afrondende fase.

Gedacht wordt aan de aanleg van de Marataka-overlaat in de Marataka-rivier, waardoor het water vanuit het pompgemaal Wakay via het Surinamekanaal naar de Marataka-rivier kan worden geloosd. Hierdoor zal de Nickerie-rivier ook beschikken over een grotere hoeveelheid water. Bij volledig herstel van de Arawarasluis zal de zouttong in de richting van de monding kunnen worden verdreven.

News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 26, 2020
Bekendmaking: Holi dag

Dit jaar valt de Holi dag op Dinsdag 10 maart 2020. Deze dag is gelijkgesteld met de zondag.

February 26, 2020
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden.

February 26, 2020
Onkruid beheersing bij kool aanplant

Op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV aan de Letitia Vriesdelaan bevinden zich ook plantenkassen. In deze plantenkassen worden verschillende soorten groentegewassen geteeld. In één van de kassen zijn er ...

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'