Articles in Information & Awareness

Showing 12 of 486 results
by Maritieme Autoriteit Suriname on July 18, 2019
In het kader van veilig schoolvervoer te water, in voornamelijk het binnenland heeft de afdeling Marketing & Communication (MAS) van 19 t/m 21 juni jongstleden voorlichting gegeven aan de leerlingen van het Boven-Suriname gebied.... Read full article
by Ministerie van Volksgezondheid on July 18, 2019
In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het Ministerie van Volksgezondheid dit bericht extra onder de aandacht van de hele ...... Read full article
by NV EBS on July 18, 2019
Bekendmaking bestemd voor de gebruikers: MAROWIJNE.
by NV EBS on July 18, 2019
Bekendmaking bestemd voor de gebruikers wonende in het district MAROWIJNE.... Read full article
by KIBII Foundation on July 18, 2019
KIBII: You are invited to participate!
by KIBII Foundation on July 18, 2019
You are invited to participate on the historical artobject in the world, the longest "kukuu", together we can place Moengo, Marowijne, Suriname on the international Art Map.... Read full article
by Het Surinaamse Rode Kruis on July 10, 2019
Vulnerability & Capacity Assessment (VCA)
by Het Surinaamse Rode Kruis on July 10, 2019
Weet jij aan hoeveel risico jouw huis en omgeving zijn blootgesteld?... Read full article
Rijden in een voertuig dat aan alle keuringseisen voldoet, is een van de eerste vereisten om veilig te rijden. Belangrijk is natuurlijk ook uw rijgedrag.... Read full article
by Minov / NII on July 10, 2019
Reguliere inschrijvings- en registratieperiode op VOJ niveau schooljaar 2019-2020
by Minov / NII on July 10, 2019
Op de ouders en verzorgers van de leerlingen op VOJ niveau wordt een dringend beroep gedaan om nauwkeurig de informatie door te nemen en hieraan gevolg te geven.... Read full article
De motorrijtuigen zijn door de wetgever onder verdeeld in 4 categorieën, te weten categorie 1, 2, 3 en 4.... Read full article
by NII on July 08, 2019
MOB organiseert wandelloop met duidelijke boodschap
by NII on July 08, 2019
In de komende maanden zal het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) enkele activiteiten ontplooien met de focus op mensen met een beperking. In dit kader heeft het MOB op zaterdag 6 juli jongstleden een wandelloop georganiseerd, ter vergroting van de ...... Read full article
by UNDP on July 05, 2019
UNDP assisting the 2020 elections in Suriname
by UNDP on July 05, 2019
UNDP Suriname is providing technical assistance for the organization of Elections in Suriname scheduled for 2020.... Read full article
by Stichting Staatsziekenfonds on July 04, 2019
Blindedarmontsteking
by Stichting Staatsziekenfonds on July 04, 2019
Een blindedarmontsteking of appendicitis is meestal een bacteriële ontsteking van het wormvormig aanhangsel van de blindedarm (de appendix).... Read full article
by Stop Kinderarbeid in SU on July 03, 2019
Kinderarbeid kun je tegengaan
by Stop Kinderarbeid in SU on July 03, 2019
Kinderarbeid kun je tegengaan door het verplicht te stellen dat kinderen tot een bepaalde leeftijd naar school moeten gaan. Volgens de internationale Arbeidswet geldt de grens van 16 jaar.... Read full article
1 2 3 4 5

Images may be subject to copyright.
Please note that the location distance (filter) is specified in miles - 1 mile (mi) = 1.60934 kilometre (km).

Need help? (+597) 401-968

Download today!

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'