Kwijtschelding van boeterente AKF-lening


Om agrariërs financieel tegemoet te komen, is enkele jaren geleden het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) in leven geroepen. Na goedkeuring van een ingediend agrarisch project kon men in aanmerking komen voor een lening bij het fonds tegen een laag percentage aan rente.

Naar aanleiding van een voorstel van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft er eerder ook al een uptopping plaatsgevonden van het AKF voor een bedrag van SRD 10.000.000,-. Echter is er vanwege verschillende oorzaken en het feit dat vele boeren niet staat waren de afgelopen periode hun leningen af te lossen, een situatie ontstaan waarbij de rente voor velen is opgelopen. Dit zorgde voor een extra financiële belasting voor de boeren en mogelijkheid tot eventueel verlies van bezittingen.

LVV-minister Parmessar geeft aan dat hij zich bewust is dat de problemen van de agrarische sector niet volledig geschoven mogen worden in de schoenen van de boeren.

Mede hierdoor nam hij vorig jaar het initiatief om in nauw overleg te treden met de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Door de vele problemen in o.a. de rijstsector en als tegemoetkoming aan de boeren is er intensief beraad geweest om te komen tot mogelijkheden voor kwijtschelding van de boete-rentes die heel hoog zijn opgelopen. Het één en ander binnen de mogelijkheden van het bancaire wezen.

Op 5 februari 2020 is door de NOB een bevestiging verstuurd naar de bewindsman van LVV, voor kwijtschelding van de boeterentes. De NOB is inmiddels ook in contact met de cliënten voor afhandeling van deze kwestie. Het besluit van de bank draagt bij aan een extra stap in de goede richting.

Business & Finance News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 26, 2020
Bekendmaking: Holi dag

Dit jaar valt de Holi dag op Dinsdag 10 maart 2020. Deze dag is gelijkgesteld met de zondag.

February 26, 2020
Onkruid beheersing bij kool aanplant

Op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV aan de Letitia Vriesdelaan bevinden zich ook plantenkassen. In deze plantenkassen worden verschillende soorten groentegewassen geteeld. In één van de kassen zijn er ...

February 26, 2020
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden.

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'