Articles in Laws & Regulations

Showing 12 of 103 results
by NII on October 23, 2019
DNA-lid Abdoel: Wet op Staatsschuld niet overtreden
by NII on October 23, 2019
Assembleelid Amzad Abdoel geeft de garantie dat de regering, de Wet op de Staatsschuld niet heeft overtreden. Volgens de parlementariër die tevens voorzitter van de Vaste Commissie Financiën is, zijn er genoeg andere wetsproducten die de ...... Read full article
by Bic Paramaribo Noord-Oost on October 17, 2019
MGD sluit onhygienisch restaurant Centrum
by Bic Paramaribo Noord-Oost on October 17, 2019
De afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het commissariaat heeft op woensdag 16 oktober een restaurant in het ressort Centrum gesloten.... Read full article
by NII on October 11, 2019
Derde fase Safe City in de pijplijn
by NII on October 11, 2019
De derde fase van het Safe City-project is in de pijplijn. Het is momenteel wachten op goedkeuring uit China, aangezien het gaat om een grant van dit land gaat. “Het moment dat het wordt goedgekeurd, gaan we direct starten”, aldus Gardelito ...... Read full article
by NII on October 08, 2019
Start inspectie vaartuigen en vistuigen voor vergunning 2020
by NII on October 08, 2019
Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de inspectie van vaar- en vistuigen voor de verlenging van de vergunning voor het jaar 2020. De eerste groep vaartuigen op de lijst is die van de... Read full article
by KPS on October 03, 2019
Bekendmaking afdeling Rijbewijzen van het KPS
by KPS on October 03, 2019
Alleen personen die in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs mogen hier te lande een internationaal rijbewijs aanvragen. Dat internationaal rijbewijs is alleen buiten Suriname geldig.... Read full article
by NII on October 02, 2019
Minister Dikan feliciteert binnenland met conceptwet grondenrechten
by NII on October 02, 2019
Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft het binnenland in het bijzonder gefeliciteerd met de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’. Hij nam het document op dinsdag 1 oktober in ontvangst uit ...... Read full article
by Bic Paramaribo Zuidwest on October 02, 2019
DC sluit restaurant aan de Kwattaweg
by Bic Paramaribo Zuidwest on October 02, 2019
Naar aanleiding van een klacht van een buurtbewoner heeft de bestuursdienst van het ressort Weg naar Zee samen met de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (M.G.D.) op dinsdag 1 oktober jl. controle uitgeoefend op een restaurant aan de Kwattaweg.... Read full article
by NII on October 01, 2019
Bouw schutting ook vergunningplichtig
by NII on October 01, 2019
In de praktijk komt het veelvuldig voor dat personen zonder een geldige bouwvergunning, bouwwerkzaamheden uitvoeren. ... Read full article
by NII on September 25, 2019
Periode gedoogbeleid aanmaak e-ID verlengd
by NII on September 25, 2019
De periode van het gedoogbeleid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken voor mensen die 18 jaar en ouder zijn, maar nog nooit eerder een ID-kaart hebben gemaakt is verlengd tot en met mei 2020. “Dit houdt in dat deze gevoelige groep tot ..... Read full article
by NII on September 25, 2019
Conceptwet grondenrechten ook zonder grenzen mogelijk
by NII on September 25, 2019
Dat sommige stammen en dorpen nog geen onderlinge grenzen hebben getrokken is geen sta-in-de-weg voor de afronding van de conceptwet die door het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT) is voorbereid. ... Read full article
by NII on September 19, 2019
President Bouterse beëdigt nieuwe hypotheekbewaarder
by NII on September 19, 2019
President Desiré Bouterse heeft Glenda Heikerk beëdigd tot hypotheekbewaarder voor Suriname. ... Read full article
by NII on September 19, 2019
President Bouterse ontvangt Nationaal Drugs Master Plan 2019-2023
by NII on September 19, 2019
President Desiré Bouterse heeft het Nationaal Drugs Master Plan 2019-2023 ontvangen. Dit moment is bijzonder, omdat het de eerste keer is dat een staatshoofd het masterplan heeft ondertekend. ... Read full article
1 2 3 4 5

Images may be subject to copyright.
Please note that the location distance (filter) is specified in miles - 1 mile (mi) = 1.60934 kilometre (km).

Need help? (+597) 401-968

Download today!

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'