Medische Zending blikt terug op een vruchtbaar 2019


“Het jaar 2019 was voor de Medische Zending een jaar vol uitda-gingen, maar desondanks heeft de organisatie haar gemeenschap in het binnenland kunnen dienen”. Dit zei Herman Jintie, de Algemeen Directeur van de Medische Zending, afgelopen week tijdens zijn oudejaars toespraak. De Algemeen Directeur is vooral trots op de uitmuntende prestatie van 95% voor de schoolscreening.

De schoolscreening is een van de reguliere activiteiten die de Gezondheidszorg Assistenten van de Medi-sche Zending uitvoeren op scholen. Het doel van de screening is het vroegtijdig ontdekken en behandelen van aandoeningen bij de leerlingen en het promoten van een gezonde leefstijl. In het schooljaar 2017 –2018 is 71% (6074 van de 8497 leerlingen) van de schoolkinderen opalle scholen op loopafstand van de poli gescreend op afwijkingen. Van de gescreende kinderenwas het doel om bij minimaal 80% van de kin-deren met een afwijking in de gezondheidsstatus,op te sporen en een 2e screening te verrichten.

Bij 86% van de schoolkinderen met een afwijking(bij de eerste screening) is er een 2e keer gescreend; dat is 1082 van de 1263 schoolkinderen vande scholen die op loopafstand zijn van de poliklinieken. Vanwege financi-ële problemen is in2018 besloten om alleen de schoolkinderen van scholen die op loopafstand van de poli-kliniekzijn, te screenen. Door deze aanpassing zijn minder schoolkinderen (53%) in hetverzorgingsgebied gescreend. “In 2019 is ondanks de ongunstige financiële positie de screeninggepland onder alle kinderen en op alle scholen in het binnenland. MZ boekte een resultaat van95% van alle kinderen van de scholen in haar verzorgingsgebied”, aldus de Algemeen Directeur tijdens zijn oudejaars toespraak. Binnen het Schoolgezondheidsprogramma van MZ zijn er ook peer-educatorsop 13 scholen in Oost-en Boven Suri-name getraind voor het gevenvan “Water,Sanitation and Hygiene (WASH)”voorlichting aan hun leef-tijdsgenoten.

“Vanwege de inkortingen op de subsidie van de Overheid heeft de Medische Zending niet alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren maar desondanks hebben o.a. de artsen en gezondheidszorg assistenten zich ingezet om de gemeenschappen te blijven dienen ”, aldus Jintie. Naast de goede resultaten mag de Medische Zending ook terug kijken op een bijzonder geval waarbij er een fantastische en succesvolle bevalling geleid is, in een MAF-vliegtuig, door een Gezondheidszorg Assistent (GzA). Daarnaast mocht de organisa-tie ook het afgelopen jaar haar 51ste polikliniek op Lawatabiki verwelkomen, welke een stap dichterbij zet tot het bieden van kwaliteitszorg (dichtbij huis) aan de totale bevolking in het binnenland.

De Medische Zending bedankt hierbij alle belanghebbenden met name het Ministerie van Volksgezond-heid en donoren, die ook continue een bijdrage leveren aan het garanderen van goede en kwalitatieve zorg in het binnenland van Suriname.

Health & Fitness Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 26, 2020
Bekendmaking: Holi dag

Dit jaar valt de Holi dag op Dinsdag 10 maart 2020. Deze dag is gelijkgesteld met de zondag.

February 26, 2020
Onkruid beheersing bij kool aanplant

Op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV aan de Letitia Vriesdelaan bevinden zich ook plantenkassen. In deze plantenkassen worden verschillende soorten groentegewassen geteeld. In één van de kassen zijn er ...

February 26, 2020
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden.

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'