Minister Chotkan geeft startsein voor face lift Kofidjompoplein


Eerstejaars studenten van het NATIN te Lelydorp hebben in het begin van dit school jaar een vormingsweek. Een onderdeel daarvan is een face lift geven aan het kofidjompoplein.

De algemeen coördinator van NATIN Leydorp, Gina Sewbaratmisser Persuad, geeft aan dat deze werkzaamheden vallen onder een werkdag welke een onderdeel vormt van een vormingsweek. Het startsein van deze werkzaamheden werd gegeven door de minister van Openbare Werken Transport & Communicatie, Vijay Chotkan

Met dit project is het duidelijk dat de studenten van de school terug geven aan de gemeenschap waar ze wonen, dus deel van uitmaken. Het NATIN heeft de districtscommissaris van Wanica Zuid Oost benaderd, om het speeltuin en de groene strook van het Kofidjompoplein een face lift te geven. Dat viel in goede aarde bij de DC omdat deze plek het visitekaartje van Lelydorp is.

Audrey Hankers, DC van Wanica Zuid-Oost is ingenomen met het initiatief van dit schoonmaakproject. “Ik mag u aangeven dat dit om de jongeren van hier gaat. In dit geval is het dan van belang het initiatief van de studenten te ondersteunen. Dit alles heeft meerwaarde voor het district en dit alles werkt zeer motiverend naar elkaar toe. De jongeren leren samen werken en dit is een goed onderdeel voor de vorming van de jongeren,” aldus DC Hankers.

General News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

October 23, 2019
Bekendmaking EBS (24 okt 2019)
in Para

Bestemd voor de gebruikers wonende in het district PARA.

October 23, 2019
PRO: Berichtgeving Mr Joan Nibte helaas gesensationaliseerd

Met respect voor het Advocaten Tuchtcollege en haar voorlopige bevindingen, geven wij aan, dat de berichtgeving omtrent de voorwaardelijke maatregel aan Mr Joan Nibte helaas gesensationaliseerd is in bepaalde berichten.

October 23, 2019
Suriname ontbeert buitenlandse exploratie maatschappij

Suriname ontbeert een buitenlandse exploratiemaatschappij. Ons land heeft wel bedrijven die op een laag pitje aan exploratie doen, maar er is geen enkel buitenlands bedrijf dat zich hiermee bezighoudt.

October 23, 2019
DNA-lid Abdoel: Wet op Staatsschuld niet overtreden

Assembleelid Amzad Abdoel geeft de garantie dat de regering, de Wet op de Staatsschuld niet heeft overtreden. Volgens de parlementariër die tevens voorzitter van de Vaste Commissie Financiën is, zijn er genoeg andere wetsproducten die de ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'