NAS organiseert werksessies over selectie van overheidsdocumenten


Het Nationaal Archief Suriname (NAS) is in januari 2018 van start gegaan met het project “Het opstellen van selectielijsten ten behoeve van overheidsorganen”.

Bij dit project heeft het NAS een begeleidende en ondersteunende rol gespeeld, waarbij het Documentatie en Informatievoorziening (DIV)-kader van de ministeries (hoofden DIV en projectleiders) een aanvang moesten maken met het ordenen van de documenten van hun respectieve ministeries. Sedertdien zijn er verschillende werksessies gehouden, waarbij de overheidsfunctionarissen instructies hebben gehad hoe zij gefaseerd te werk moeten gaan om te komen tot een concept selectielijst. Thans zijn diverse ministeries gereed om hun documenten te waarderen en selecteren aan de hand van de selectiedoelstelling- criteria zoals vervat in het Staatsbesluit van 21 juli 2017 no. 66.

Het NAS heeft voor het uitvoeren van dit project, ondersteuning ontvangen van prof. Charles Jeurgens die als hoogleraar Archiefwetenschap verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam en diverse onderzoeken heeft verricht op het gebied van waarderen en selecteren van archieven. Op 9 en 10 januari 2020 zijn er praktische werksessies voor de medewerkers van het NAS gehouden over het acquireren en selecteren van archieven en van 13 tot en met 17 januari wordt een workshop gehouden voor het DIV-kader en projectleiders van de ministeries.

Laws & Regulations News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

January 24, 2020
Politie neemt lijk dat middernacht werd afgevoerd in beslag

De politie van het bureau Kwatta heeft in de vroege ochtend van dinsdag 7 januari het ontzielde lichaam van een manspersoon, na overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen.

January 24, 2020
Bespuitingswerkzaamheden Openbare Markt gestart

Zoals via een bericht eerder deze week vermeldt zouden er bespuitingswerkzaamheden worden uitgevoerd in en rondom de Openbare Markt van Nickerie.

January 24, 2020
Disney closes Shanghai Disneyland due to Coronavirus

Temporary Closure of Shanghai Disneyland, Disneytown including Walt Disney Grand Theatre and Wishing Star Park - January 24, 2020

January 24, 2020
Bakkers Nickerie voldoen aan voorwaarden

Tijdens een verrassend bezoek hedenmorgen rond 5 uur is gebleken dat de bakkerijen van Nickerie voldoen aan de gestelde voorwaarden van voedselveiligheid.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'