Olievondsten benadrukken noodzaak voor eerlijke, deskundige regering!


De olievondst is een nationale issue. Het moment van de vondst is niet aan de partijpolitiek verbonden. Net als toen bij de vondst van goed, bauxiet en de eerste olievondst gedaan werd door ingenieur Hugo Coleridge op zondag 13 oktober 1965 in Calcutta.

Coleridge was toen directeur van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD). De olievondst is niet een verworvenheid van een toevallige regering en ook niet van de toevallige directie van Staatsolie. Als partij hebben wij steeds en zullen wij blijven strijden en werken naar een volledige en verantwoorde benutting van onze potentie als land en met name van onze natuurlijke hulpbronnen. Daar valt ook onder olievondsten.

Een cruciale voorwaarde blijft echter dat wij de realiteit niet uit het oog verliezen en en nu misschien wel meer dan voorheen ons bewust zijn dat alleen met goed en eerlijk bestuur de vruchten van onze natuurlijke hulpbronnen zullen bijdragen aan een goede toekomst voor ons Surinamers. Goed bestuur herken je aan het participatief karakter, consensusgerichtheid, verantwoordelijkheid, transparantie en responsief zijn. Het is effectief en efficient, billijk en inclusief. En heel belangrijk het stelt mensenrechten en vrijheid centraal.

De afgelopen 10 jaren is meer dan ooit gebleken en ervaren door ons allen dat in ons land er vele aspecten van deze voorwaarden slecht of compleet afwezig zijn. De Suralco kwestie is een sprekend voorbeeld. De president verschijnt niet in DNA , en komt achteraf wanneer de deal is done “mooi weer spelen” om de organisaties uit te nodigen om achter gesloten deuren informatie te verstrekken, waarbij tegelijkertijd de verantwoordingsplicht naar de gemeenschap via de wettelijke regels wordt genegeerd. Wij als partij gaan absoluut ons niet laten misbruiken via dit soort foefjes omdat we weten dat non-transparantie de leidraad is van deze regering Bouterse en de nekslag voor ontwikkeling.

Internationale en nationale ervaringen hebben ons geleerd, en het gebeurt nog steeds, dat ondanks er zoveel rijkdom in onze bodem is en geëxploiteerd wordt, zonder eerlijk, verantwoord en deskundig leiderschap, er geen garantie is voor voorspoed en welvaart en bovenal gelukkig zijn/worden als samenleving. Men spreekt vaak van de Dutch disease. Hoewel het goed nieuws lijkt, zoals de ontdekking van grote oliereserves, zal met de huidige leiding van ons land, de bredere economie er juist slechter in plaats van beter van worden.

Kijk naar Venezuela met de 2de grootste oliebronnen ter wereld, maar de “Che Guevara aanhangers” hebben die opportunity tot nul gereduceerd. Ander voorbeeld zijn de vele Afrikaanse economieën die geen voorspoed organiseren voor hun bevolking vanwege corrupte politici , corrupten in overheidsdienst en corrupte ondernemers.

Nu wij de olie gevonden hebben, uiteraard met de beperking dat we niet weten hoe groot het is, gaat de discussie natuurlijk over hoe wij inspelen erop.
Een eerste vereiste is dat wij zorgen dat wij een eerlijke, deskundige en verantwoordelijke leiding over ons land vorm geven. Die leiders zullen als heel belangrijk zien om daarbij alle millieu aspecten mee te nemen in elk besluit en elke procedure.
Die regering zal er op moeten toezien dat wij zoveel mogelijk van onze eigen mensen inzetten in de industrie, dat is een opdracht naar ons onderwijs. Wij moeten expertise ontwikkeling gaan stimuleren.
Door o.a. deze vondst moeten wij ook hogere eisen stellen aan de huidige en toekomstige politici.

Kortom de olievondsten behoren onze totale samenleving toe en de resultaten daarvan moeten zodanig worden ingezet dat zij garanties voor welzijn en welvaart bieden voor toekomstige generaties en voor de verdere diversificering van onze economie. De wereld gaat nu steeds meer in de richting van alternatieve energie en dat gegeven moet onderdeel zijn van de visievorming.

Het is de opdracht aan ons als Surinamers om de uitkomsten van deze vondsten te beschermen voor de toekomstige generaties. Dat doen wij door zo snel mogelijk ons land te plaatsen onder een eerlijke, verantwoordelijke en deskundige leiding.

Political Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 26, 2020
Onkruid beheersing bij kool aanplant

Op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV aan de Letitia Vriesdelaan bevinden zich ook plantenkassen. In deze plantenkassen worden verschillende soorten groentegewassen geteeld. In één van de kassen zijn er ...

February 26, 2020
Bekendmaking: Holi dag

Dit jaar valt de Holi dag op Dinsdag 10 maart 2020. Deze dag is gelijkgesteld met de zondag.

February 26, 2020
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden.

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'