Ondertekening EnGenDER Project Document


Het Enabling, Gender – Responsive Disaster Recovery, Climate and Environmental Resilience in the Caribbean (EnGenDER) project wordt aangestuurd vanuit UNDP Barbados en wordt in 9 landen in het Caribbisch gebied uitgevoerd, waaronder Suriname. Op dinsdag 13 augustus heeft de ondertekening van het EnGenDER Project Document plaatsgevonden door de directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto.

Het EnGenDER project heeft het navolgende tot doel namelijk het verder integreren van gender equality en een mensenrechten benadering v.w.b. acties inzake climate change, environment alsook disaster recovery en het identificeren en aanpakken van de eventuele kloven, opdat mannen, vrouwen, jongens alsook meisjes gelijke toegang hebben tot oplossingen in dit verband. Het werken aan het bewerkstelligen van de gestelde doelen van dit project zal dan geschieden gezamenlijk met de andere verantwoordelijke organisaties voor climate change, environment en disaster recovery alsook met toegewijde ondersteuning vanuit de UNDP Suriname.

De Project Coördinatie zal vallen onder het Ministerie van Binnenlandze Zaken m.n. het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA), omdat het om een milieu project gaat met een duidelijke gender insteek. Het BGA als stakeholder zal het gender gedeelte in Suriname substantieel aansturen, in afstemming met UNWomen die ondersteuning biedt op regionaal niveau aan de Project Management Unit in Barbados.

Het BGA in de persoon van Sharon Saridjan-Tjokro, belast met het themagebied ‘Milieu en Klimaatverandering’, heeft als één van de Key National Government Stakeholders gediend bij de voorbereiding en beoordeling van het desbetreffende project document.

De UNDP heeft daarom voorgesteld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, gelet op de projectbenadering, haar intensieve betrokkenheid bij de voorbereiding van het project en het feit dat zij de verantwoordelijkheid draagt voor het nationaal genderbeleid, de functie van Government Coordinating Focal Point in Suriname voor het regional EnGenDER project uitoefent. Namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken/ het BGA zal mw. Saridjan-Tjokro belast zijn met de rol van  Government Coordinating Focal Point van het EnGenDER project en als zodanig lid van het Regionaal EnGenDER Project Bestuur.

News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

August 20, 2019
Bekendmaking EBS (21 aug 2019)

Bestemd voor de gebruikers wonende in het district PARAMARIBO.

August 20, 2019
Bekendmaking EBS (21 aug 2019)

Bestemd voor de gebruikers wonende in het district COMMEWIJNE.

August 20, 2019
Berekening basisinkomen in Suriname

Om het basisinkomen in Suriname te kunnen berekenen zal gebruik worden gemaakt van de Engel-Coëfficiënt. De wet van Engel houdt in dat de uitgaven aan voeding procentueel dalen naarmate het besteedbaar inkomen toeneemt. Het algemeen minimumuurloon ..

August 20, 2019
HI&T organiseert Mini expo “composteerbaar en biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal”

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft op 15 augustus 2019 een Mini expo “composteerbaar en biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal” en een tweede stakeholders meeting georganiseerd. Minister Stephen Tsang van HI&T heeft ..

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'