OPROEP: Naleving voorwaarde thuisquarantaine


De eerste repatriatiegroep uit Miami die nu in thuisquarantaine zijn geplaatst, dient de stringente regels daarvan in acht te nemen voor 14 dagen. Aan hen zijn de regels van thuisquarantaine gisteren meegegeven.

De autoriteiten zullen geregeld controle uitoefenen op de naleving van de voorwaarden. Indien er  verschijnselen zijn die op COVID-19 aanduiden, dient de persoon per direct contact te maken met de gegeven contactnummers. De persoon wordt dan getest. De naleving van de voorwaarden van thuisquarantaine is één van de ernstige oproepen naar de gerepatrieerden, die tijdens de COVID-19 persconferentie van 22 maart 2020 is gedaan.

Karen Lewis-Bell, vertegenwoordiger van PAHO/WHO in Suriname, heeft tijdens deze persconferentie, bevestigd dat Cuba een laagrisicogebied van COVID-19 is. Zo ook wordt Curaçao gerekend tot een laagrisicogebied. Suriname heeft voor reizigers uit laagrisicogebieden een 14 dagen thuisquarantaine ingesteld. Laagrisicogebieden zijn gebieden waar slechts sprake is van import of importgerelateerde transmissies van het virus.

Landen waar er ongecontroleerde transmissies zijn, zoals Nederland en de Verenigde Staten, worden gerekend tot hoogrisicogebieden. Voor deze groep zal een striktere quarantainemaatregel gelden. Voor vertrek van alle repatriatievluchten zal de status van COVID-19 van dat land worden gecontroleerd, omdat de status elk moment kan veranderen.

Het Nationaal COVID-19 Managementteam is drukdoende bezig om de gestrande Surinamers terug te halen. Momenteel wordt informatie ingewonnen van de gerepatrieerden over hun gezondheidstoestand en verblijfplaats voor thuisquarantaine in Suriname. Met deze informatie kunnen de autoriteiten vlottere beslissingen nemen met betrekking tot de (soort)quarantaine voor de gerepatrieerden.

Covid-19 Information & Awareness

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

April 04, 2020
Overige COVID-19 patiënten in stabiele toestand
Overige COVID-19 patiënten in stabiele toestand

Suriname heeft op vrijdag 3 april 2020 zijn eerste COVID-19 overledene genoteerd. De overige COVID-19 patiënten verkeren volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid allemaal in stabiele toestand.

April 04, 2020
Teller COVID-19 gevallen daalt niet
Teller COVID-19 gevallen daalt niet

De teller van COVID-19 gevallen, die momenteel op 10 staat, geeft het aantal mensen aan dat in Suriname is getest op COVID-19 en positief is bevonden. Directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, legt uit dat deze teller nimmer daalt.

April 04, 2020
Eenheden belast met controle moeten instructies in acht nemen
Eenheden belast met controle moeten instructies in acht nemen

Eenheden die tijdens de partiële lockdown belast zijn met de controle van dispensatiepasjes moeten de instructies die onder meer per schrijven zijn vastgelegd, opvolgen.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'