Advertisement

Persconferentie President regelrechte aanslag op het artsenberoep

Bookmark this

De sectie Algemeen Artsen van de VMS heeft nota genomen van de persconferentie van de President van de Republiek Suriname op 02 juli 2019 en voelt zich genoodzaakt om te reageren op een aantal punten alsook om enkele markante opmerkingen gedaan tijdens deze persmeeting te ontzenuwen.

Allereerst willen wij, het grootste deel van de huisartsen in Suriname, onze teleurstelling, sterker nog onze verbittering uitspreken over deze aanval van onze goed opgeleide Surinamers, die zich bij tij en ontij inzetten voor de gezondheid van onze zieke burgers. Van de president wordt door eenieder verwacht dat die een bindende factor is binnen de samenleving. Wat wij echter tijdens deze persconferentie hebben vernomen, is allesbehalve natievormend. De president heeft eigenlijk de schuld van vele misstanden in de gezondheidszorg in de schoenen van de Surinaamse arts geschoven. Surinaamse artsen zouden slechts bezig zijn met hun financiële zaken en de vergelijking werd gemaakt met de Cubaanse artsen alsof die loyaler naar de patiënt toe zijn.

Uit alle opmerkingen ter zake blijkt dat de president zeer éénzijdig geïnformeerd is, welke informatie ongetwijfeld gevoed is door het SZF, aangezien het SZF al enige tijd de oorlog heeft verklaard aan de medici in Suriname en zich zeer laatdunkend en neerbuigend uitlaat over de Surinaamse medici. Het SZF heeft al enige tijd waar mogelijk getracht de goede naam van vele artsen zwart te maken door overal, zowel in de media, als bij de regering en in de DNA, zeer negatieve opmerkingen te verspreiden, waardoor er flink afgegeven werd op de medici en er dus “plaats gemaakt werd” voor de Cubaanse artsen.

De opmerkingen van de president komen bij de Surinaamse artsen over als zeer minachtend en beschuldigend. Als klap op de vuurpijl dragen de minister van Volksgezondheid en de minister van Onderwijs hun steentje bij aan de bejegening van Surinaamse artsen door te stellen dat de ervaring leert dat Surinaamse studenten en artsen belangrijke vaardigheden zoals communicatief en empathisch/humanitair vermogen missen om hun werk naar behoren te doen. Ook hier wordt een vergelijking gemaakt met de Cubaanse artsen. Deze vergelijking is door elke burger in ons land als niet valide te bestempelen, want hoe kan een Cubaanse arts überhaupt communiceren met een Surinaamse patiënt op het niveau van de Surinaamse arts? Hij moet immers eerst de taal nog leren, maar zal tegen de tijd dat hij weer vertrekt uit Suriname, noch de taal noch de cultuur zo goed kunnen kennen als de Srananman arts!

Wij roepen hierbij de wetenschapper, mevr. drs. Lilian Ferrier (thans minister van Onderwijs), op om de onderzoeksresultaten van haar studie naar vaardigheden van Surinaamse artsen bekend te maken, zodat haar uitspraken kunnen worden getoetst. Wij betreuren het dat de president niet inhoudelijk ingegaan is op de brief welke de VMS heeft gestuurd, waarin goed onderbouwd de standpunten van de VMS omtrent de misstanden in de gezondheidszorg zijn opgenomen. Geen enkel besluit van deze minister van Volksgezondheid omtrent problemen in de gezondheidszorg is tot stand gekomen in overleg of na constructief overleg met de Vereniging van Medici in Suriname, die sinds jaar en dag als counterpart in de zorg is erkend door de overheid. De medici worden steeds achteraf geconfronteerd met de besluiten, ondanks alle input die zij steeds bereid zijn geweest aan te reiken, net zoals dit in het verleden wel het geval was.

Intussen moeten de artsen met veel minder middelen, met een veelal onprettige behandeling en afhandeling van hun diensten door het SZF, toch dezelfde kwaliteit van gezondheidszorg bieden, veel meer werk verzetten om dat te kunnen volhouden, terwijl de overheid niet meer financiën beschikbaar stelt - integendeel - maar die middelen wel voor de komst van de Cubaanse artsen, inclusief de betaling aan de Cubaanse staat, beschikbaar stelt. Het is dan ook frappant dat dezelfde overheid die nu van mening is dat er vanuit de Surinaamse arts heel weinig wordt gedaan aan preventieve en geestelijke gezondheidszorg, ernstig heeft ingeknipt in de begroting van deze zorggebieden.

Tevens klopt de mededeling van de minister van Volksgezondheid over het aantal artsen (0.8 per 10.000 inwoners) totaal niet. Volgens de WHO (2018) is de arts : patiënt ratio 12.26 per 10.000 inwoners voor Suriname. Is dit geen misleiding? Wil men bewust het falend gezondheidsbeleid verdoezelen door deze leugens te produceren? Ook de vergelijking met (het zo kleine eiland) St. Maarten en Cuba gaat mank, alleen al omdat die eilanden volledig ontsloten zijn en alle hoeken en gaten op die eilanden goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, hetgeen in de verste verte niet te vergelijken is met de infrastructuur van (het oerwoud in het binnenland van) Suriname.

De persconferentie van de president, gesteund door de betreffende 2 ministers, is naar het gevoel van de Surinaamse arts een regelrechte aanslag op het artsenberoep. Alleen al hierdoor wordt er vanuit de regering aangemoedigd dat de burger geen respect meer hoeft te hebben voor de Surinaamse arts, maar wel voor de Cubaanse arts! Waarom promoten, sterker nog verheft, een natie, in dit geval de regering van Suriname, buitenlanders boven haar eigen burgers? Terwijl bewezen is dat onze opleiding internationaal volledig voldoet en Suriname prima artsen aflevert?

Wij doen een beroep op de regering op om in overleg te treden met de betreffende beroepsgroepen om gezamenlijk de problematiek in de gezondheidszorg te benaderen en daarvoor oplossingen te vinden die een breed draagvlak zullen hebben.

Tenslotte een citaat van Abraham Lincoln: Als je eenmaal het vertrouwen van je medeburgers verliest, kun je hun respect en waardering nooit meer herwinnen.

Namens de sectie Algemeen Artsen van de VMS,

Drs. M. Simbhoedatpanday, Voorzitter

 

Related Links


Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Advertisement

Recent Articles

Veldbezoek SOZAVO-minister Misiekaba aan wijkkantoren Para

Veldbezoek SOZAVO-minister Misiekaba aan wijkkantoren Para

in News

Medewerkers van de vijf wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in het district Para hebben hun misnoegen geuit over de omstandigheden waaronder zij werken en hun jaren lange achtergestelde rechtspositie.

July 22, 2019 By Commissariaat Para

Willen wij wel een schoon milieu?

Willen wij wel een schoon milieu?

in News, Environment

Een wens van dc W. Jopeloemsingh is om te gaan naar een schoon milieu. Nieteens een kilometer verwijderd van het districtscommissariaat, treffen wij deze situatie aan. Burgers blijven het milieu ernstig vervuilen.

July 22, 2019 By BIC Wanica Noord-West

Para blij met gezondheidscentrum Onverwacht

Para blij met gezondheidscentrum Onverwacht

in News, Health & Fitness

Het gezondheidscentrum Onverwacht is vrijdag officieel geopend. Deze gezondheidsfaciliteit is volgens districtscommissaris (dc) Armand Jurel een duurzame aanwinst voor Para, omdat de gemeenschap, bij elke hoorzitting van district- en ressortraden, s

July 22, 2019 By Commissariaat Para

Bootongeluk op de Suriname rivier eist een dode en twee gewonden

Bootongeluk op de Suriname rivier eist een dode en twee gewonden

in Law Enforcement, News

De 32-jarige Stefan Veldkamp is op zondag 21 juli, bij een bootongeluk overleden. Het slachtoffer bevond zich in een boot op de Suriname rivier samen met nog twee mede opvarenden, zijnde de 48-jarige S.R en de 48 K.M.

July 22, 2019 By KPS

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

New Deals

HOT DEAL! Premium listing inclusief 1 jaar banner

 SRD 1,032.00 |  SRD 432.00

Premium pagina (listing) inclusief 1 jaar 'Square' banner.

9 Days left

Large Mobile banner (1 jaar) ontvang 2 maanden korting!

 SRD 900.00 |  SRD 750.00

Large Mobile banner (1 jaar)(2 maanden korting)

9 Days left

Autokeuringen

 SRD 93.70 |  SRD 50.00

ALLEEN BIJ ARTKO TRADING NV - (MARTIN LUTHER KING WEG 16) ERKENDE SHMS KEURINGSI...

Valid Until 01 January, 2020

50% Discount on Brake Repair Service

 SRD 132.00 |  SRD 112.00

50% Discount on Brake Repair Service

Valid Until 01 January, 2020

Popular Deals View more deals

Oil Change Service Package

 SRD 170.00 |  SRD 150.00

Smeerolie service ( Corolla, Runx enzovoorts)( wijzigingen voorbehouden).

Valid Until 01 January, 2020

Vakantie in eigen land - 3 dagen

 SRD 1,250.00 |  SRD 999.00

Geniet van de zon, de geluiden van vogels en het zwemmen in de rivier met haar h...

Valid Until 01 January, 2020

Vakantie in eigen land - 4 dagen

 SRD 1,500.00 |  SRD 1,249.00

Geniet van de zon, de geluiden van vogels en het zwemmen in de rivier met haar h...

Valid Until 01 January, 2020

Advertisement

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'