Samenwerken om suïcide te voorkomen


10 september is Wereld Suïcide Preventie dag. Op deze dag wordt stilgestaan bij het complexe suïcide vraagstuk dat ook actueel is in Suriname. Wereldwijd sterven per jaar rond de 800.000 mensen aan suïcide, terwijl in Suriname gemiddeld 130 mensen hun leven verliezen als gevolg van suïcide. Volgens WHO sterft één persoon elke 40 seconden. Elk één is er één te veel.

Volgens cijfers van WHO vindt rond de 79% van de suïcide gevallen plaats in ontwikkelingslanden en is suïcide de tweede voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. Als ontwikkelingsland hebben wij een extra plicht om beleid te maken over suïcide.

Het thema voor Wereld Suïcide Preventie dag is ‘samenwerken om suïcide te voorkomen’. Dit betekent dat wij zullen moeten samenwerken om het suïcide vraagstuk op te lossen, omdat het een algehele integrale aanpakt behoeft waarbij diverse actoren betrokken zijn. Hierbij hebben de overheid, behandelaren, gezondheidsmedewerkers, leerkrachten, gewapende machten, buurtorganisaties, NGO’s en andere belangrijke stakeholders allen een belangrijke rol te vervullen hebben.

Het is mede vanwege de multisectoriële aanpak van suïcide dat het PCS heeft gemeend om in samenspraak met PAHO, een congres te organiseren op 07 oktober 2019 met als thema ‘Suïcide Preventie’. Dit staat ook in lijn met de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid die herdacht wordt op 10 oktober met ‘Suïcide Preventie’ als thema. Voor dit congres worden diverse internationale sprekers uitgenodigd, met expertise op het gebied van suïcide en zal PCS een voorstel doen voor een nationale suïcide preventie aanpak voor Suriname. Uiteraard kan het PCS het niet alleen, daarom zal een eerste aanzet worden gegeven voor de integrale aanpak van suïcide in Suriname, waarbij een belangrijk rol is weggelegd voor het ministerie van Volksgezondheid.

Suïcide is meestal gerelateerd aan een mentaal probleem, zoals depressie, alcohol- en drugsgebruik, psychoses en angststoornissen. Het PCS heeft in de afgelopen 124 jaar haar dienstverlening continu aangepast aan de behoefte van de samenleving. Naast psychiatrische en psychosociale hulpverlening kan men ook via de 114 crisishulplijn terecht voor hulp. Daarnaast kan men online hulp vinden op www.e-health.sr.

Health & Fitness Information & Awareness News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

January 24, 2020
Politie neemt lijk dat middernacht werd afgevoerd in beslag

De politie van het bureau Kwatta heeft in de vroege ochtend van dinsdag 7 januari het ontzielde lichaam van een manspersoon, na overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen.

January 24, 2020
Bakkers Nickerie voldoen aan voorwaarden

Tijdens een verrassend bezoek hedenmorgen rond 5 uur is gebleken dat de bakkerijen van Nickerie voldoen aan de gestelde voorwaarden van voedselveiligheid.

January 24, 2020
Bespuitingswerkzaamheden Openbare Markt gestart

Zoals via een bericht eerder deze week vermeldt zouden er bespuitingswerkzaamheden worden uitgevoerd in en rondom de Openbare Markt van Nickerie.

January 24, 2020
PPS slaat nieuwe weg in met innovatief camera monitoringssysteem

Op 23 januari j.l. introduceerde PPS N.V. het PPS Remote Security Center (RSC). Deze innovatieve monitoringscentrale is nieuw voor Suriname en biedt naast mogelijkheden voor kostenbesparingen en het op maat monitoren van bedrijfsactiviteiten, ook sli

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'