Samenwerken om suïcide te voorkomen


10 september is Wereld Suïcide Preventie dag. Op deze dag wordt stilgestaan bij het complexe suïcide vraagstuk dat ook actueel is in Suriname. Wereldwijd sterven per jaar rond de 800.000 mensen aan suïcide, terwijl in Suriname gemiddeld 130 mensen hun leven verliezen als gevolg van suïcide. Volgens WHO sterft één persoon elke 40 seconden. Elk één is er één te veel.

Volgens cijfers van WHO vindt rond de 79% van de suïcide gevallen plaats in ontwikkelingslanden en is suïcide de tweede voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. Als ontwikkelingsland hebben wij een extra plicht om beleid te maken over suïcide.

Het thema voor Wereld Suïcide Preventie dag is ‘samenwerken om suïcide te voorkomen’. Dit betekent dat wij zullen moeten samenwerken om het suïcide vraagstuk op te lossen, omdat het een algehele integrale aanpakt behoeft waarbij diverse actoren betrokken zijn. Hierbij hebben de overheid, behandelaren, gezondheidsmedewerkers, leerkrachten, gewapende machten, buurtorganisaties, NGO’s en andere belangrijke stakeholders allen een belangrijke rol te vervullen hebben.

Het is mede vanwege de multisectoriële aanpak van suïcide dat het PCS heeft gemeend om in samenspraak met PAHO, een congres te organiseren op 07 oktober 2019 met als thema ‘Suïcide Preventie’. Dit staat ook in lijn met de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid die herdacht wordt op 10 oktober met ‘Suïcide Preventie’ als thema. Voor dit congres worden diverse internationale sprekers uitgenodigd, met expertise op het gebied van suïcide en zal PCS een voorstel doen voor een nationale suïcide preventie aanpak voor Suriname. Uiteraard kan het PCS het niet alleen, daarom zal een eerste aanzet worden gegeven voor de integrale aanpak van suïcide in Suriname, waarbij een belangrijk rol is weggelegd voor het ministerie van Volksgezondheid.

Suïcide is meestal gerelateerd aan een mentaal probleem, zoals depressie, alcohol- en drugsgebruik, psychoses en angststoornissen. Het PCS heeft in de afgelopen 124 jaar haar dienstverlening continu aangepast aan de behoefte van de samenleving. Naast psychiatrische en psychosociale hulpverlening kan men ook via de 114 crisishulplijn terecht voor hulp. Daarnaast kan men online hulp vinden op www.e-health.sr.

Health & Fitness Information & Awareness News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

September 16, 2019
Minister Misiekaba bezoekt dorpen Boven-Suriname

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), André Misiekaba, is gestart met een 4-daagse missie in Boven-Suriname. Deze missie is per zaterdag 14 september 2019 gestart.

September 16, 2019
Afkondiging 8e editie verkeersveiligheidsmaand

De 8e editie van de jaarlijkse 1515 Verkeersveiligheidsmaand is afgekondigd door de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw. De Veiligheidsmaand duurt van 15 augustus tot 15 september en de afsluiting van deze maand heeft plaatsgevonden ...

September 16, 2019
Bekendmaking EBS (17 sept 2019)

Bestemd voor de gebruikers wonende in het district NICKERIE.

September 16, 2019
Minister Elias verdiept samenwerking met Cubaanse autoriteiten

Een Surinaamse delegatie onder leiding van de minister van Volksgezondheid van Suriname, Antoine Elias, heeft een kort bezoek gebracht aan Cuba. Tijdens het bezoek, op vrijdag 13 september jongstleden zijn er gesprekken gevoerd met verschillende ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'