Surinaamse diplomaten participeren in Diplomaten cursus in Moskou, Rusland


Een groep van negen (9) functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in de periode 14 – 26 oktober 2019 deelgenomen aan de International Advanced Course for Diplomats of Latin American and Caribbean Countries in Moskou, Rusland.

De participatie van de Surinaamse delegatie in deze cursus is het resultaat van de versterkte bilaterale relatie tussen de Republiek Suriname en de Russische Federatie. Deze versterking is eveneens een uitvloeisel van het recent bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Z.E. Sergei Lavrov, aan Suriname, hetgeen ook werd benadrukt tijdens de openingsceremonie van deze cursus.

Het cursusprogramma was een combinatie van colleges en excursies naar kunsttentoonstellingen, waarbij de participanten naast o.a. de uitwisseling van kennis over de geschiedenis, handel, economie en het buitenlandsbeleid, ook nieuwe inzichten verkregen over de cultuur en religie van Rusland. De Surinaamse delegatie heeft deze intensieve cursus als verhelderend en leerrijk ervaren.

Vanuit het perspectief van de participanten is het buitenlandsbeleid van de Russische Federatie een constructief beleid, gebaseerd is op de behartiging van de nationale belangen van de Russische Federatie en het bereiken van haar strategische nationale prioriteiten, door o.a. de waarborging en bescherming van de nationale veiligheid en het scheppen van gunstige voorwaarden voor een effectieve nationale ontwikkeling. Als principe wordt gehanteerd “geen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van staten”.

Vanuit het oogpunt van de Russische Federatie zijn de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio (LAC) een `Zone van vrede` met economische stabiliteit, politiek verenigd en cultureel divers, waarbij zij de wens uitspreekt dat deze regio haar status van vrede behoudt. In dit kader verwelkomt en ondersteunt de Federatie de LAC landen in de actieve participatie in multilaterale organisaties.

De participanten mochten na het succesvol afronden van de cursus (72 academische uren), hun certificaten in ontvangst nemen als bewijs van deelname.

News Education Political

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

November 19, 2019
Aanpak Tawajaripolderweg in volle gang
in News

De asfalteringswerkzaamheden aan de Tawajaripolderweg te Creola, in het district Saramacca is in volle gang. Op zaterdag 16 november 2019 werden de werkzaamheden voortgezet. Dit is een project van het ministerie van Openbare Werken Transport en ...

November 19, 2019
Premier Mottley onder indruk van Bera Fisheries

Prime minister van Barbados, Mia Mottley, is onder de indruk van Bera Fisheries. Op maandag 18 november 2019 bracht de bewindsvrouw samen met president Desiré Bouterse een bezoek aan dit visverwerkingsbedrijf.

November 19, 2019
Arbeidsmigranten en mensenhandel vergen steeds meer aandacht van Arbeid
in News

Mensenrechten in Suriname zijn inherent aan alle mensen, ook aan die van migrerende werknemers en slachtoffers van mensenhandel die in ons land arbeid verrichten.

November 19, 2019
DOELSTELLING BEHAALD: KWALIFICATIE GOLD CUP 2021 EEN FEIT

Tijdens de tweede HOLLAND TOUR onder leiding van Dean Gorre sprak de bondscoach onder andere de volgende woorden: “Voetbal verbindt Surinamers – zowel binnen als buiten het land – en vergroot de nationale trots.”

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'