Terugblik 2019 en vooruitkijken 2020


Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw steun en feedback in het afgelopen jaar 2019.

Feedback en kritiek zijn belangrijk om elkaar te stimuleren en zaken beter te begrijpen. Dat wil zeggen dat, ondanks dat u het niet altijd eens was met de inhoud van mijn artikelen, ik uw opmerkingen als waardevol en als leermoment heb ervaren. U heeft mij hierdoor geïnspireerd om nog kritischer naar het politieke beleid en de economische ontwikkelingen in Suriname te kijken. Met gebruikmaking van mijn kennis, ervaring en ondersteuning van collega’s, heb ik met veel plezier en gedrevenheid diverse artikelen geschreven in verschillende (online) Surinaamse kranten. Mijn dank gaat dan ook uit naar alle media die mij een platform hebben geboden.

Zoals ik altijd heb laten blijken, is het mijn wens om samen met alle oprechte Surinamers in Suriname en Surinamers waar ook ter wereld, ons land voor eens en voor altijd op een professionele en deskundige manier te regeren. Hierbij moeten zaken zoals verspilling, corruptie en vriendjespolitiek absoluut tot het verleden gaan behoren. Als Surinamers moeten we allemaal de hand in eigen boezem steken en erkennen dat Suriname na 44 jaar onafhankelijkheid absoluut nog niet de hoogtes heeft bereikt die wij op 25 november 1975 hadden gehoopt.

Zaken als etnische politiekvoering, politieke kleur en verval van normen en waarden hebben altijd een negatieve rol gespeeld in de daadwerkelijke ontwikkeling van ons land. Mijns inziens moeten alle verschillende politieke kleuren weer aan het volk teruggeven worden! Uiteindelijk behoort geen enkele kleur namelijk een politieke partij toe. Tot nu toe heeft de focus op kleur alleen maar voor verdeeldheid en onenigheid gezorgd onder de bevolking en staan we als nooit tevoren tegen over elkaar. Iedereen heeft het recht om voor zijn of haar kleur te kiezen en dan maakt het niet uit of dat rood, geel, groen, blauw, oranje, wit of paars is. Het is wel de kunst om van al deze kleuren een mooi en acceptabel geheel te maken en samen te focussen op een duurzame groei van Suriname.

Daarvoor zijn alle mensen met kennis, passie en een goede wil nodig. We moeten leren van elkaar zodat we elkaar beter kunnen begrijpen. Ik wil in elk geval van u leren! 25 mei 2020 biedt ons opnieuw de kans om voor deskundigheid, duurzame economische ontwikkeling in Suriname en voor professionaliteit bij de overheid te kiezen. Politiekvoering die ons verdeeld houdt moeten we afwijzen, omdat we uiteindelijk samen hard met elkaar moeten gaan werken aan de verdere opbouw en ontwikkeling van ons land.

Ik hoop dat in 2020 ik weer op uw steun en feedback kan rekenen. Met uw steun zal ik in het nieuwe jaar artikelen publiceren over hoe wij van STREI! Suriname versneld tot ontwikkeling willen brengen en zal ik het economisch beleid in Suriname kritisch doch constructief blijven volgen. Ook al verschillen wij van mening, een ding hebben we met elkaar gemeen: “un lobi un kondre nomru wan, un switi Sranan!”

Peter M. Wolff​​​​​​​​​​

Press Releases Political

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 26, 2020
Bekendmaking: Holi dag

Dit jaar valt de Holi dag op Dinsdag 10 maart 2020. Deze dag is gelijkgesteld met de zondag.

February 26, 2020
Onkruid beheersing bij kool aanplant

Op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV aan de Letitia Vriesdelaan bevinden zich ook plantenkassen. In deze plantenkassen worden verschillende soorten groentegewassen geteeld. In één van de kassen zijn er ...

February 26, 2020
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden.

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'