Visueel beperkten geholpen aan nieuwe ID kaart


De mobiele unit van de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is afgelopen donderdag en vrijdag naar de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) geweest, om visueel beperkten te voorzien van een e-ID kaart. Voor de verkiezingen van 25 mei is het belangrijk dat alle kiesgerechtigden beschikken over een identiteitskaart.

Jortha Pinas, coördinator activiteiten van de stichting juicht het initiatief toe, omdat het voor deze doelgroep vanwege de lichamelijke omstandigheden niet gemakkelijk is om een e-ID kaart te laten maken. Op de donderdag komen veel visueel beperkten, onder wie oud-leerlingen, werkenden en nieuwe leerlingen bij het Blindeninstituut bijeen. Tijdens het bezoek zijn ruim zestig visueel beperkten geholpen aan hun e-ID kaart.

Atish Jagroep en Lerenzo Hirkul, oud-leerlingen van NSBS, zijn heel blij dat ze op die locatie zijn geholpen aan een nieuwe identiteitskaart. “Het is voor ons een bekende locatie en we konden zonder enige drukte, onze identiteitskaart laten maken.”

News Laws & Regulations

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 26, 2020
Bekendmaking: Holi dag

Dit jaar valt de Holi dag op Dinsdag 10 maart 2020. Deze dag is gelijkgesteld met de zondag.

February 26, 2020
Onkruid beheersing bij kool aanplant

Op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV aan de Letitia Vriesdelaan bevinden zich ook plantenkassen. In deze plantenkassen worden verschillende soorten groentegewassen geteeld. In één van de kassen zijn er ...

February 26, 2020
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden.

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'