Zal de olievondst Suriname financieel-economisch redden?


Na de grote olievondsten van Guyana is nu Suriname aan de beurt om belangrijke winbare olievondsten te melden. Ik wil het Surinaams volk van harte feliciteren met dit heugelijk feit. De toekomst kan er voor Suriname  rooskleuriger uitzien. De vraag of Suriname op termijn aan haar toekomstige schuldverplichtingen kan voldoen is er nu eentje die gemakkelijk beantwoord kan worden, als er nog meer olie voor onze kust wordt gevonden.

Recentelijk heeft de  krant “Financial Times” een publicatie uitgebracht waarin er grote vraagtekens werden gezet of de Surinaamse regering nog wel aan haar toekomstige schuldverplichtingen kan voldoen. Zoals we weten heeft de huidige regering  veel schulden gemaakt, zonder dat er aantoonbare terugverdienmodellen zijn gemaakt voor het aflossen van deze schulden. Dit is de internationale kapitaalmarkt niet ontgaan. Men maakt zich hierover zorgen, omdat de kans dat onze regering de investeerders hun geld kan terugbetalen alleen maar kleiner werd.

Met deze olievondst en hopelijk meerdere toekomstige olievondsten krijgt Suriname wat meer lucht in de longen voor wat betreft de slechte schuldpositie waarin we nu verkeren. Het is prijzenswaardig van de president om gelijk te melden dat wij als volk het hoofd koel moeten houden en dat deze olievondst een nationale aanpak verdient. Er zijn namelijk veel voorbeelden  van landen die aantonen dat grote olievoorraden niet direct voorspoed voor de bevolking hoeft te betekenen.
Landen als Nigeria, Venezuela en Angola beschikken al decennia over enorme oliereserves, maar het lukt hun maar niet om het tot langdurige ontwikkeling voor hun landgenoten te brengen. Hebzucht, ondeskundigheid, corruptie en vriendjespolitiek zijn altijd een grote hobbel gebleken om, ondanks enorme olie voorraden, armoede in deze landen te bestrijden. Sterker nog, in bijvoorbeeld Venezuela groeit de onrust en armoede met de dag en vluchten dagelijks duizenden mensen de grenzen over voor een beter leven.

In Suriname moeten wij  ervoor waken dat deze negatieve ontwikkelingen ons land niet overkomen. Daarom is de timing van deze olievondst perfect! 25 mei 2020 hebben we namelijk verkiezingen en krijgen wij de kans om zelf te bepalen welke politieke partijen wij het vertrouwen zullen gunnen om deze olievondsten tot duurzame ontwikkeling  om te zetten. Welke politieke partij zal deze voor Suriname zeer belangrijke ontwikkeling kunnen omzetten in goed onderwijs,  duurzame werkgelegenheid, hoogontwikkelde gezondheidssector, moderne infrastructuur zoals tunnels, bruggen, viaducten en snelwegen en een rechtvaardig sociaal vangnet?

Kan de politieke partij die wij zullen aanstellen om onze belangen te behartigen, zorgen voor goed industrieel en agrarisch beleid, voor verbeterde controle en veiligheid? Of kan zij onze nationale munt versterken zodat er geen lange rijen meer voor cambio’s ontstaan of cambio’s zelfs niet meer nodig zijn om aan Euro’s of aan USD te komen?

Ondanks dat er nu winbare oliereserves zijn gevonden blijven wij van STREI! met beide benen op de grond. In het klimaatakkoord dat Suriname ook heeft ondertekend, staat dat het gebruik van fossiele brandstof moet worden teruggebracht. Wereldwijd stappen autofabrikanten over van diesel- en benzineauto's  op elektrische auto's. Ook omdat de waarde van olie sterk op en neer beweegt, dienen we niet te veel  op deze inkomstenbron te steunen. Dit betekent dat STREI! zal vasthouden aan haar plannen om flink te bezuinigen bij de overheid. Dubbele salarissen van politici gaan wij ondanks deze olievondst niet meer tolereren, onnodige dienstreizen zullen aan banden worden gelegd. “7 even- mentaliteit” en “winti wai lanti pai” moet verdwijnen uit ons overheidssysteem.

De corruptie en vriendjespolitiek zoals we die nu kennen bij de overheid zal flink worden aangepakt en we zullen ons justitieel apparaat versterken om alle gestolen gelden en gronden terug in de schoot van de staat te brengen. De Belastingdienst zal worden omgezet naar een daadkrachtige inningsinstantie en STREI! zal een elite fiscale opsporingsdienst in het leven roepen om goudzoekers te registeren, te faciliteren, te beveiligen en ervoor zorgen dat er belastingafdrachten zullen plaatsvinden.

Er zullen regels worden  opgesteld om ons milieu niet verder te vergiftigen met kwik en op termijn zal kwikgebruik strafbaar worden gesteld. De goud- en houtsector mogen flinke veranderingen tegemoet zien. Wij van STREI! zullen niet toestaan dat de vervuiling van onze rivieren zonder meer doorgaat en dat de binnenlandse bewoners generaties lang aan kanker zullen worden blootgesteld door ongecontroleerd kwikgebruik.

Gaat de olievondst Suriname financieel-economisch redden? De olievondst  is een goede zaak, maar is niet direct de oplossing voor de immense problemen waarmee we nu in Suriname te maken hebben. Die zullen de burgers zelf moeten oplossen, te beginnen op 25 mei 2020.

Peter M Wolff
STREI!

 

Business & Finance Political Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 26, 2020
Bekendmaking: Holi dag

Dit jaar valt de Holi dag op Dinsdag 10 maart 2020. Deze dag is gelijkgesteld met de zondag.

February 26, 2020
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden.

February 26, 2020
Onkruid beheersing bij kool aanplant

Op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV aan de Letitia Vriesdelaan bevinden zich ook plantenkassen. In deze plantenkassen worden verschillende soorten groentegewassen geteeld. In één van de kassen zijn er ...

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'