This week we'll EXPLORE: N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij

This week we'll EXPLORE: N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij
Nov
24
Sat

Geschiedenis
Voordat Paramaribo over een waterleidingnet beschikte was op de erven van de meeste huizen een waterput, die water verschafte voor huishoudelijk gebruik. Daarnaast werd regenwater opgevangen via de dakgoten en opgeslagen in gemetselde waterbakken onder de huizen of in grote ijzeren bakken naast de huizen. Maar vooral in de droge tijd was er vaak een drinkwater tekort in Paramaribo.

Onderzoek mogelijkheden waterleidingnet Paramaribo
In 1928 werd opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om voor Paramaribo een waterleidingnet aan te leggen. Dr. J.W. Weijerman werd belast met dit onderzoek. Aan de hand van de verrichte boringen en proefpomping was hij ervan overtuigd dat er voldoende water van goede kwaliteit kon worden gewonnen te Republiek. De aanleg van waterleiding voor Paramaribo bleek echter meer een financieel dan een technisch vraagstuk, omdat er geen middelen beschikbaar waren. Daarom werd gezocht naar potentiële investeerders voor dit project.

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij is een naamloze vennootschap waarvan de overheid de enige aandeelhouder is. De dagelijkse leiding van het bedrijf berust bij de directie die bestaat uit een directeur en onder tweetal onderdirecteuren.

De aandeelhouder, de Staat Suriname, wordt vertegenwoordigd door een raad van commissarissen. Ten tijde van het PARWAT project is ook een project uitgevoerd om de bedrijfsvoering te versterken en efficiënter te maken (Insterwat). Door een toename in het aantal aansluitingen in de traditionele verzorgingsgebieden en door de overname van gebieden van de Dienst Watervoorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, is het bedrijf enorm gegroeid.

In 2006 is de organisatiestructuur aan een evaluatie onderworpen. Daarbij is komen vast te staan dat het noodzakelijk is dat het directie team wordt uitgebreid met 2 onderdirecteuren. Ook blijkt op verscheidene afdelingen een uitbreiding van de personele capaciteit nodig is. Deze nieuwe organisatiestructuur is op 22 februari 2008 geïmplementeerd.

Missie
De SWM is een betrouwbaar waterbedrijf dat met inzet van gespecialiseerde en gemotiveerde medewerkers haar klanten op economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze van drinkwater voorziet, volgens de hoogste standaarden.

Visie
De SWM is het toonaangevend waterleidingbedrijf in de Caraibische regio, gericht op een excellente dienstverlening.

Kwaliteit
De SWM is per 15 januari 2018 ISO 9001:2015 geaudit en gecertificeerd. Dit betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van het bedrijf voldoet aan deze NEN- EN ISO Certificering. Het KMS geldt voor Vestiging Centraal, Vestiging Oost en Vestiging West exclusief de per september 2016 overgenomen gebieden van de Dienst Watervoorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Slogan
Gezond drinkwater voor een ieder

Related Information

Browse Categories

more categories

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'