Surinaamse Bankiersverenging

0
Be the first to write a review
Reservation Required
Reservation Required
Dr. Sophie Redmondstraat 59 - 61, Finabank, Centrum, Paramaribo , Suriname

Surinaamse Bankiersverenging

Reservation Required
Reservation Required
Dr. Sophie Redmondstraat 59 - 61, Finabank, Centrum, Paramaribo , Suriname

About

De Surinaamse Bankiersvereniging streeft naar het bevorderen van een sterk bankwezen in Suriname.

De Surinaamse Bankiersvereniging streeft naar het bevorderen van een sterk bankwezen in Suriname.

Missie: De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden en het bevorderen van een sterk bankwezen onder instandhouding van een effectieve mededinging.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het voeren van overleg met toezichthouders, overheidsinstellingen, beleidsmakers en beroepen - en belangenverenigingen;

b. Het houden van bijeenkomsten tot onderlinge gedachtewisseling over onderwerpen het bankwezen betreffende;

c. Het streven naar effectieve marktwerking;

d. Het bevorderen van de naleving en totstandkoming van wettelijke regelingen en maatschappelijke normen en waarden;

e. Het (doen) bemiddelen ingeval van geschillen waarbij leden zijn betrokken, voor zover andere instanties niet beter zijn geƫquipeerd;

f. Training en opleiding van medewerkers van de leden;
g. Het uitwisselen van kennis en informatie tussen de leden en hun medewerkers;
h. Overige activiteiten die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Additional information

Location

Dr. Sophie Redmondstraat 59 - 61, Finabank, Centrum, Paramaribo , Suriname

Suggest an edit or submit missing information | Images may be subject to copyright.
Know this place? Don't forget to leave a review.

 

Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 

 

 

If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'